Số điện thoại: 0972000675

Họ tên:
Trịnh Vân

Địa chỉ:
Thôn 3 xã đăkrmăng, huyện đăkglong tỉnh đăk nông

Chi tiết:
Chùm Boom hàng , nói chuyện thiếu văn hoá .

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044757812566

Số lần bom hàng: 1

Quay lại