Số điện thoại: 0971879787

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Mai ngọc

Địa chỉ:
Đc thôn thanh tiến xã thanh xuân huyện như xuân tỉnh thanh hóa

Chi tiết:
Mua hàng kì kèo hỏi như mẹ thiên hạ, chốt đơn xong lại vẫn hỏi túi đẹp ko này nọ kia, đã sale rồi mà còn boom

Facebook:
Mai ngọc

Số lần bom hàng: 1

Quay lại