Số điện thoại: 0971868285

Họ tên:
Hà Tất Thắng

Địa chỉ:
45 Phan Tây Hồ,Phường 7,Quận Phú Nhuận

Chi tiết:
Đặt hàng giao đến không nhận, shipper gọi nhiều lần không nghe.

Facebook:
https://www.facebook.com/cuthangha

Số lần bom hàng: 1

Quay lại