Số điện thoại: 0971704794

Họ tên:
Đào Nguyễn

Địa chỉ:
117/2d Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại