Số điện thoại: 0971484331

1 / 1

Họ tên:
Nguyễn Ninh

Địa chỉ:
101 Đường D11, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Chi tiết:
Mua hàng như quần què, mỗi lần gọi cả chục cuộc mới nghe máy. Ai bán cho đứa này chắc tức chết, biết cái kiểu nghe đt vậy thà khỏi bán cho rồi mắc công ức chế hơn. Gọi đt gì mà lúc được lúc không, mua hàng gọi có tâm thì gọi lại shipper nhận hàng. Mua hàng kiểu có thì lấy ko thì thôi như vậy BOM HÀNG mẹ nó rồi, đừng ai bán cho đứa này.

Facebook:
Không có

Số lần bom hàng: 1

Quay lại