Số điện thoại: 0969514611

Họ tên:
Quang

Địa chỉ:
thôn Hồ Sen, Xã Vĩnh Hào, Huyện Vụ Bản, Nam Định

Chi tiết:
THẰNG NÀY PHẢI BẮT ĐẶT CỌC, CHỨ KHÔNG NÓ BẬN ĐI SUỐT THÔI KO CÓ THỜI GIAN NHẬN HÀNG

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại