Số điện thoại: 0969445497

Họ tên:
Đặng Văn Hải ( danghai36 )

Địa chỉ:
số 2/108 đường nghi tàm thành phố hà nội, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy nhiễu hệ thống thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại