Số điện thoại: 0969304927

Họ tên:
dương hằng

Địa chỉ:
Đội 8 xã thiệu Dương TP Thanh Hoá

Chi tiết:
mua hàng mà hẹn đi hẹn lại rồi ko nhận hàng lun

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044956261677

Số lần bom hàng: 1

Quay lại