Số điện thoại: 0968122852

Họ tên:
Nguyễn Vinh

Địa chỉ:
bùi xá, ngũ thái, thuận thành, bắc ninh

Chi tiết:
- Đặt nhiều đơn rồi bom

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100052244714840

Số lần bom hàng: 1

Quay lại