Số điện thoại: 0967724584

Họ tên:
Linh

Địa chỉ:
1 Đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Chi tiết:
Bom hàng không nhận một cách kiểu rất đàng hoàng ship gọi bảo ko muốn mua nữa

Facebook:
1 Đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Số lần bom hàng: 1

Quay lại