Số điện thoại: 0967519659

Họ tên:
huyen Cam

Địa chỉ:
Thôn thanh bình thị trấn chư sê gia lai

Chi tiết:
Đặt bưu điện gọi bảo không đặt nên Bom, chửi ngược lại người bán.

Facebook:
Huyen Cam

Số lần bom hàng: 1

Quay lại