Số điện thoại: 0966994739

Họ tên:
Thao Phung Phuong

Địa chỉ:
Kp Phú Tân, An Lạc, Bình Long, Bình Phước

Chi tiết:
Bom hàng vì đường chỉ may không đẹp như hàng hiệu

Facebook:
https://www.facebook.com/thao.phungphuong.31

Số lần bom hàng: 1

Quay lại