Số điện thoại: 0965999054

Họ tên:
Phước Trần

Địa chỉ:
18 Phú Giáo, Phường 14, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
Thứ ở dơ, mua hàng xài be bét đồ của người ta xong rồi trả. Boom hàng. Đàn bà mà ở dơ.

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại