Số điện thoại: 0965655846

Họ tên:
Huỳnh Văn diệt

Địa chỉ:
xuân bình mỹ an phù Mỹ Bình Định

Chi tiết:
hãm kinh khủng, đặt cho sang mồm vừa gửi hàng đi thì nhắn 1 câu k mua

Facebook:
Van Diet

Số lần bom hàng: 1

Quay lại