Số điện thoại: 0964626516

Họ tên:
Nguyễn Phương

Địa chỉ:
Tỉnh lộ 10 1049, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo, Vietnam

Chi tiết:
Đặt hàng vì đam mê, mùa dịch vẫn không tha cho shipper với các shop

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại