Số điện thoại: 0964416200 0367020520

Họ tên:
cẩm hồng

Địa chỉ:
Đông Phú, Đông Xuyên, Long Xuyên, An Giang

Chi tiết:
Shipper gọi giao hàng thì đéo nghe máy, cũng đéo gọi lại cho shipper

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại