Số điện thoại: 0964243524

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Nguyễn Thu

Địa chỉ:
Ngã 4 Đông Lãm, phường Đa Phúc, quận Kinh Dương, Hải Phòng

Chi tiết:
Thường xuyên đổi tên insta, ship shopee

Facebook:
Instagram thu1267854

Số lần bom hàng: 1

Quay lại