Số điện thoại: 0964097401

1 / 1

Họ tên:
Lê Nguyễn Thành Lộc 1993 - thanh_loc93

Địa chỉ:
Nhà trọ Ngọc hảo, 45/8a Trần Phong sắc, Phường 4, Thành Phố Tân An, Long An

Chi tiết:
- SPAM đơn bom hàng thời kỳ dịch bệnh , thái độ hách dịch .

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại