Số điện thoại: 0964090270

Họ tên:
Ngô Văn Đại

Địa chỉ:
Xóm núi p Tam Sơn tx Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

Chi tiết:
bom tận 10kg hàng không nhận

Facebook:
chưa có

Số lần bom hàng: 1

Quay lại