Số điện thoại: 0964074789

1 / 1

Họ tên:
Nguyễn Doãn Linh

Địa chỉ:
Tiểu đoàn 77 tổ tân phong phường thụy phương bắc từ liêm hà nội

Chi tiết:
Hàng giao đến thì bảo đi công tác, đơn bị hoàn bảo giao lại thì không nói gì.

Facebook:
https://www.facebook.com/doanlinhn

Số lần bom hàng: 1

Quay lại