Số điện thoại: 0963546860

Họ tên:
Luyến

Địa chỉ:
công ty hashima Việt nam, kcn đồng văn 2, xã bạch thượng, duy tiên, hà nam

Chi tiết:
bùng hàng, không nhận hàng, shop hỏi không trả lời và bùng đơn luôn

Facebook:
Trần Anna

Số lần bom hàng: 1

Quay lại