Số điện thoại: 0963068800

Họ tên:
Hồ Hồng Nhạn

Địa chỉ:
Số 39 Tân Dân 1, Trung Oai, Hà Nội

Chi tiết:
Lúc loz nào cũng kêu k có tiền để bưu tá đi lại 1 tỉ lần

Facebook:
Mỗi ngày dùng 1 fb cho nó sang

Số lần bom hàng: 1

Quay lại