Số điện thoại: 0962703297

Họ tên:
Nguyễn Ngọc Vũ hero_n02 (24/10/1999)

Địa chỉ:
Trường Thpt Quang Trung, 55 Đường Võ Văn Dõng, Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Bình Định

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy phá hệ thống y tế thời kỳ dịch bệnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại