Số điện thoại: 0962576746

Họ tên:
PHẠM NGỌC HẬU

Địa chỉ:
Xóm Bắc ( Nhà chị Tình Đại ), Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Chi tiết:
- SPAM đơn bom hàng hệ thống thương mại điện tử ( 12/07/2021 )

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại