Số điện thoại: 0962477856

Họ tên:
Làmlại Từđầu

Địa chỉ:
chợ mới,my điền, hoàng ninh, Việt yên, bác giang

Chi tiết:
đỹ chó boom hàng , hẹn giao 3 4 ngày tròi xong chặn shop. nghèo khổ lắm lông

Facebook:
https://www.facebook.com/huong.mun.731572

Số lần bom hàng: 1

Quay lại