Số điện thoại: 0962396498

Họ tên:
Thai Bok

Địa chỉ:
Xóm 5 Mới, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Chi tiết:
Khách chuyên bom hàng. đặt xog báo ko nhận, khách mất dậy

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại