Số điện thoại: 0962039641

Họ tên:
Nguyễn tấn kiệt ( kietcaidau )

Địa chỉ:
157 tôn đức thắng, Phường Long Thạnh, Thị Xã Tân Châu, An Giang

Chi tiết:
- Bom hàng thái độ vô đạo đức , hối giao hàng sau đó hẹn delay giao rồi bom . cố tình phá

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại