Số điện thoại: 0961507770

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Đặng thái sơn

Địa chỉ:
Ấp 1 Xã Long Thọ Huyện Nhơn Trạch Đồng Nai

Chi tiết:
Boom hàng. Shipper GHTK báo là hẹn tới hẹn lui rồi bom. Shop nhắn tin không phản hồi

Facebook:
thaison.info97@gmail.com

Số lần bom hàng: 1

Quay lại