Số điện thoại: 0961329981

1 / 1

Họ tên:
Nguyễn Văn Diêm

Địa chỉ:
Thôn Phan, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Chi tiết:
Gọi đến hotline đặt hàng về đến nơi kêu k có tiền lấy lỡ mồm đặt thôi

Facebook:
https://chat.zalo.me/

Số lần bom hàng: 1

Quay lại