Số điện thoại: 096 2878014

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Duy Kim Tuân ( Vợ Thach Thi Lang )

Địa chỉ:
126 Nguyễn Đáng Phường 5 Trà Vinh

Chi tiết:
Gian dối bảo cọc rồi không gửi hàng ( số tiền 150k ) . Mọi người mua bán nên cẩn thận .

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại