Số điện thoại: 0949383048

Họ tên:
Thy ( tên FB Thu Nguyễn)

Địa chỉ:
120/28/2 Quảng Cơ Thành Khóm Bình Thới 3 p. Bình Khánh Long Xuyên An Giang

Chi tiết:
Con khốn boom hàng.

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại