Số điện thoại: 0948799999

Họ tên:
Nga

Địa chỉ:
91 Nguyễn Việt Hồng, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Chi tiết:
Đặt giao tới kêu không đặt gì cả.

Facebook:
Nga Isabella

Số lần bom hàng: 1

Quay lại