Số điện thoại: 0948788008

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Trang

Địa chỉ:
7 Nguyễn Văn Lộc Phường Mộ Lao Quận Hà Đông Hà Nội

Chi tiết:
Boom hàng. Shipper GHTK gọi điện không bắt máy. Shop nhắn tin không phản hồi

Facebook:
trang1212@gmail.com

Số lần bom hàng: 1

Quay lại