Số điện thoại: 0948769639

Họ tên:
Pham Dat

Địa chỉ:
77/15 Bờ Bao Tân Thắng Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy phá hệ thống vật tư y tế

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại