Số điện thoại: 0948698378

Họ tên:
Trần Thanh Thủy

Địa chỉ:
46/1 d đường 61 phuong phuoc long b q 9

Chi tiết:
Đặt mua váy ngủ có 205k thôi mà shiper lại giao thì nói đã hủy, shop gọi thì không bắt máy, đi cùa làm gì mà bom hàng,nghiệp thật

Facebook:
https://www.facebook.com/thuy.tranthanh.9674

Số lần bom hàng: 1

Quay lại