Số điện thoại: 0948079910

Họ tên:
Như Anh

Địa chỉ:

Chi tiết:
con chó này n boom hàng qua instagram, gọi thì tắt máy ngang, nói chung là đừng ai bán cho con này, nghe shipper kêu là boom nhìu shop r

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại