Số điện thoại: 0947668679

1 / 1

Họ tên:
trungvo

Địa chỉ:
gần bưu điện, Xã Nhơn Lộc, Thị xã An Nhơn, Bình Định

Chi tiết:
Thằng khốn này boom hàng nhiều rồi các ace ạ. Nó để địa chỉ không rõ ràng. tỉ lệ nhận hàng cực kỳ thấp dưới 40% trên 17 đơn hàng đã đặt, địa chỉ nhận hàng chỉ để xã. Gọi điện hỏi xác nhận ở thôn nào nó nói không biết, cứ gửi về em nhận. cuối cùng nó không lấy. ace shop nhớ tránh xa nó ra nhé. 0947668679

Facebook:
0947668679

Số lần bom hàng: 1

Quay lại