Số điện thoại: 0946099085

Họ tên:
CON ML Cherry Trần

Địa chỉ:
8b kp5 Phừơng an bình Biên Hòa Đồng Nai

Chi tiết:
bom hàng, hàng đến thì bảo về quê chưa lên, đòi để lưu kho 7 ngày, bảo cọc thì bảo không đăng ký ngân hàng. Các shop cẩn thận nhé. Không cọc đừng bán

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại