Số điện thoại: 0945607363

Họ tên:
Thuý duy (nick shopee: z3sc0f7klt)

Địa chỉ:
Cầu tắc gốc, Xã Viên An, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Chi tiết:
mua hàng order mà hàng về gọi 5 lần 7 lượt cũng ko đặt đơn để gửi hàng đi

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại