Số điện thoại: 0944448886

Họ tên:
Nguyễn khôi

Địa chỉ:
15 MẠC THỊ BƯỞI, PHƯỜNG VĨNH TUY, QUẬN HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

Chi tiết:
Đặt đồ cosplay sexy cho đã giao hàng gọi thì hẹn, hẹn xong rồi không lấy luôn, bó tay

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại