Số điện thoại: 0944056655

1 / 1

Họ tên:
Ha Thuy

Địa chỉ:
S2.11 Vinhomes Ocean Park

Chi tiết:
Đặt hàng mà ship gọi không nghe , vẫn giục shop là chưa giao được, sắp xếp ship khác đi giao ngay trong 1 tiếng thì tiếp tục không nghe máy, sau đấy thì bảo đợi lâu quá mua chỗ khác rồi

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại