Số điện thoại: 0944031641

Họ tên:
Hoàng Văn Thế

Địa chỉ:
Chợ chiều , nghĩa hùng, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

Chi tiết:
Muốn phí ship rẻ, giục giao nhanh, cuối cùng lại bom

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại