Số điện thoại: 0941707455 0987501612

Họ tên:
Tăng Thanh Hồ

Địa chỉ:
cống kênh ngang, ấp Lợi Đông, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Chi tiết:
- Đặt đơn hàng sỉ số lượng lớn SPAM đơn Bom Hàng đùa giỡn với shiper gây thiệt hại cho nhà bán hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại