Số điện thoại: 0939400819

Họ tên:
Mai Nguyễn

Địa chỉ:
51 điện biên phủ phuong mỹ phú , cao lãnh đồng tháp

Chi tiết:
Đặt hàng xong mắc đi thụt ko pit chừng nào mới về , nên Đéo nhận hàng đuoc đúng là khẩu nghiệp mà

Facebook:
Mai nguyễn

Số lần bom hàng: 1

Quay lại