Số điện thoại: 0939392630

Họ tên:
Anh Thy

Địa chỉ:
161 Nguyễn Văn Quá Quận 12

Chi tiết:
BOM 1 LẦN 3 ĐƠN CỦA SHIPPER GHTK. ĐẶT CHO VUI CHỨ KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI.

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại