Số điện thoại: 0938502223

1 / 1

Họ tên:
Hoà

Địa chỉ:
49 nguyễn văn cự, tân tạo, bình tân

Chi tiết:
Mua hàng thịt tươi sống, giao tới gọi ko nghe máy, đập cửa không ra, phá shipper cửa hàng, chuyên boom hàng.

Facebook:
https://www.facebook.com/HappyParadise258/

Số lần bom hàng: 1

Quay lại