Số điện thoại: 0937359955

1 / 1

Họ tên:
mai phước vĩnh

Địa chỉ:
16/55/49 NGUYỄN THIỆN THUẬT, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
đặt 2 đơn cùng 1 loại hàng, từ chối không nhận nói không đặt hàng

Facebook:
https://medy.vn/phong-kham-noi-tong-hop-bac-si-mai-phuoc-vinh-ho-chi-minh-53771/

Số lần bom hàng: 1

Quay lại