Số điện thoại: 0937010466

Họ tên:
Trương Thị Ngọc Trang

Địa chỉ:
229/53 Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

Chi tiết:
Không nghe điện thoại hẹn giao hàng, sau khi hẹn được gọi giao hàng thì không nhận, nói thu về ra cửa hàng mua xong bùng.

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012248208671

Số lần bom hàng: 1

Quay lại