Số điện thoại: 0936357011

Họ tên:
Vũ Hà Thủy Tiên

Địa chỉ:
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
Người mua hàng trên Shopee, từng có hành vi bom hàng của một Shop.

Facebook:
https://shopee.vn/shop/242274000

Số lần bom hàng: 1

Quay lại