Số điện thoại: 0935419222

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Đoàn Phúc

Địa chỉ:
12/8 Hai Bà Trưng Tp PleiKu Gia Lai

Chi tiết:
Khách hãm lồn Đơn hàng shoppe không cho kiểm hàng Đã nói chỉ thanh toán ms được mở Đã gọi đồng ý thanh toán để mở coi Tới nơi quay video mở hàng. Không đúng sản phẩm đặt không trả tiền còn gọi công an tới gằng co Khách hãm lồn thật sự

Facebook:
0935419222

Số lần bom hàng: 1

Quay lại